Nyereményjáték általános szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a HungariCom Kft. (a továbbiakban: Szervező) által üzemeltetett bármelyik weboldalon vagy eseményen megjelenő valamennyi Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

A Szervező mellett Játékonként eltérő szerződéses partnere is lehetséges (a továbbiakban: Partner), ebben az esetben a Partner neve és székhelye megtalálható a Játék leírásánál.


1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). Bizonyos játékokhoz szükséges, hogy a Játékos az adott regisztrált felhasználója legyen, illetve, hogy hozzájáruljon adatai közvetlen üzletszerzésre (DM) történő felhasználásához, erre külön felhívjuk a játékosok figyelmét az adott Játéknál. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  • a Partner tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
  • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
  • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

2. A Játék leírása

A Játékok a közzétevő weboldalak alatt közvetlenül, vagy egy linkre kattintva aloldalként érhetők el, itt olvashatók a Játékok leírásai, tekinthetők meg az azokhoz kapcsoló anyagok és itt lehet regisztrálni, illetve jelentkezni a Játékokra, valamint a megfejtéseket és pályázati anyagokat beküldeni.


3. A Játék időtartama

A Játék időtartamát, a beküldési határidőt és a sorsolás időpontját az egyes konkrét Játékok leírásai tartalmazzák. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.


4. Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni

  • valamennyi, adott Játékkal kapcsolatban feltett kérdésre történő válaszadással, vagy anyag beküldésével, valamint
  • az adott Játéknál kért adatok hiánytalan megadásával lehet.

Adott esetben a nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám megadása.

A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

FONTOS SZABÁLY:

A Játékos csak a megfejtésének/pályázatának elküldésével automatikusan elfogadta a Nyereményjáték szabályzatot, a Játék leírást és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.


5. Nyeremény

A Játékok nyereményeit az egyes Játék leírások tartalmazzák. Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt termék, akkor ahhoz értékben hasonló ajándéktárgy kerül átadásra.

A Partner, vagy annak hiányában a szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.


6. Sorsolás

Kvízkérdések esetén a valamennyi kérdésre helyes választ beküldő Játékosok között, más esetben a pályázati anyagot beküldő, vagy a játék leírásában foglaltaknak eleget tevő Játékosok között a sorsolás minden esetben a véletlenszerűség elve alapján történik, a Szervező és Partnerei 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről hivatalos jegyzőkönyv készül. 


7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket minden esetben, hivatalosan a sorsolást követően, legkésőbb 10 napon belül e-mailen értesítjük. Amennyiben valaki azonban mégsem kapna levelet, de a facebook oldalunkon közzétett nyertesek között felismeri magát, kérjük, jelentkezzen a webshop@szavakhelyett.hu e-mail címen, neve, email címe, telefonszáma, postacíme megírásával, feltüntetve azt is, hogy melyik játékban és mikor nyert. Ezen információk hiányában ugyanis csak hosszas késedelemmel tudjuk elküldeni a nyereményeket.

A nyertes az értesítést követő 30 napon belül köteles felvenni a játék szervezőjével a kapcsolatot telefonon, vagy e-mailen. Ennek elmaradása esetén a nyeremény átadását a Szervező megtagadhatja, és/vagy a Szervező egyoldalú döntése alapján új sorsolást tűzhet ki és új nyertest sorsolhat ki.

Amennyiben a játék egyedi szabályzata pótnyertes sorsolását is lehetővé teszi, a pótnyertes az ajándék átvételére abban az esetben jogosult, amennyiben az elsődleges nyertes az ajándék átvételére a nyertesek értesítését követően 30 napon belül sort nem kerít, vagy az ajándékra igényt nem tart és azt írásban is jelzi a Szervező felé.


8. A nyeremények kézbesítése

 A nyereménytárgyakat a Játék Szervezője vagy a Partner kézbesíti, vagy kézbesítteti a nyerteseknek, amennyiben a nyeremények kiszállítására adott Játék szabályzata kitér.

A kézbesítés átfutási ideje, akár egy hónap is lehet. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, kérjük kedves nyerteseink türelmét. (Sajnos, nem tudjuk vállalni az esetleges nyeremények országhatáron kívülre történő küldését, csak magyarországi címre tudjuk eljuttatni a csomagot.)


9. Adatkezelés

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése céljából.

A nyertesek név, lakcím és telefonszám adatait a nyeremények kézbesítése / a megnyert szolgáltatás igénybevétele, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a Szervező átadja a Partnernek.

Az a Játékos, aki külön hozzájárult ahhoz, hogy a Szervező, vagy a Szervező nevében a Partner a Szervező termékeivel/szolgáltatásival kapcsolatos információkat, anyagokat küldjön részére, valamint ahhoz, hogy ennek érdekében a Szervező a játék regisztrációkor megadott adatait átadja a Partnernek, mint adatkezelőnek, azonban adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, nevének, lakcímének és email címének megadásával elektronikus levélben kérheti adatai törlését a Szervezőtől, a nyertesek kötelező adatkezelésén túlmenően.

Mind a Szervező, mind a Partner a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

További adatkezeléssel kapcsolatos információk: Adatvédelmi szabályzat


10. Felelősségkizárás

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek és a Partnernek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.


11. Egyéb

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), valamint fénykép beküldése, vagy az átvételkor készített dokumentáció esetén fényképét a Szervező az adott nyereményjátékot közzétevő weboldalán és közösségi oldalain a sorsolástól számított legalább 6 hónapig nyilvánosságra hozza. Ezt követően a Játékos kérheti az előbb említett felületekről nevének törlését.

A Játékos a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Játékoson kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személyek közzétételhez való hozzájárulásával. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.